Soalan Lazim

Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk siap servis

Jawapan : Kebiasaannya setiap servis perlu melalui beberapa proses sebelum ia siap. Proses tersebut adalah melukis pelan, tempoh kelulusan (IR), Kelulusan Puspakom dan JPJ. Tempoh proses ini mengambil masa dalam 2 hingga 3 minggu.